Pārpratuma dēļ rakstā garīgā korekcija ir nodēvēta par mentālo.

Mentālā korekcija ir ar prātu vadīta darbība, kuru var iemācīties. Savukārt garīgā korekcija norisinās daudz augstākā - dvēseles un gara līmenī. To veic garīgās informācijas vadītājs - cilvēks, kurš šīs prasmes ir saņēmis kā balvu no dabas vai, kā Indra Ābele, no sava skolotāja Mihaila Mošenkova. Tas ir brīnums, kuru nevar izskaidrot ar prātu un kuru nav iespējams iemācīties.