REI un KI

 


           Reiki ir dziednieciska Augstākā saprāta dzīvības spēka enerģija, kuru nav iespējams vadīt ar prātu - tā pati virzās turp, kur nepieciešama palīdzība, attīrot ķermeni fiziski un garīgi. Reiki enerģija palīdz attīstīt iedzimtās spējas, atbrīvoties no ķermeņa un dvēseles fiziskajiem un garīgajiem sārņiem un pavērt ceļu mieram, laimei, mīlestībai. Strādājot ar Reiki attīstītās apziņa un daudzkārt paaugstinās enerģētikas līmenis, bet izstarotās vibrācijas piesaista līdzīgu Visuma enerģiju.

           Vārds "Reiki" sastāv no diviem japāņu hieroglifiem - "Rei"un "Ki".

          Rei jeb Augstākais saprāts ir Visuma radītājs un evolūcijas virzītājs, kas dod dzīvības spēku visām dzīvām būtnēm un palīdz cilvēcei attīstīties.

          Ki jeb dzīvības enerģija, kuras plūsmā mēs nepārtraukti atrodamies, ir veselības avots. To  mēdz dēvēt  arī par gaismu, prānu, ci utt. Ja dzīvības enerģijas vienmērīgais plūdums tiek traucēts, organismā rodas problēmas, kas izpaužas kā slimības. Visbiežāk Ki mierīgo plūdumu izposta negatīvās domas un jūtas. Ar pēdējo elpas vilcienu dzīvības enerģija mūs pamet, taču dzīves laikā cilvēkam tās ir nepieciešams ļoti daudz.