REIKI VĒSTURE


Mikao Usui (15.08.1865. – 9.03.1926.)


          Reiki dziedniecības sistēmu pasaule saista ar japāņa Mikao Usui vārdu, taču viņš to nav radījis – Reiki pasaulē pazina jau tūkstošiem gadu pirms viņa. Par  Senseja jeb Skolotāja Mikao Usui dzīvi ir daudz nostāstu – patiesu un izdomātu.

           Pagājušā gadsimta sākumā Mikao Usui garīgo meklējumu laikā devās uz Kurami kalnu - enerģētiski ļoti spēcīgu vietu Japānā, lai mēnesi meditētu. 21 dienā Mikao Usui saņēma no Visuma informāciju un, būdams enerģētiski un garīgi augstu attīstīts cilvēks, saprata, ka tā ir ļoti nozīmīga.

          Plašās zināšanas Mikao Usui deva iespēju izveidot jaunu, uz senām zināšanām balstītu dziedniecības sistēmu visas pasaules iedzīvotājiem, kuru viņš nosauca par Reiki. Pārliecinājies par Reiki enerģijas spēku, Mikao Usui sāka dziedināt cilvēkus un vēlāk arī apmācīt šajā mākslā citus.

          Reiki dziedniecības sistēmu viņš neradīja no jauna – tā balstās uz senču sakrālajām zināšanām par Visuma enerģijas garīgo spēku. Pēc garīgās atklāsmes Kurami kalnā Mikao Usui izveidoja Usui Dabiskās dziedināšanas sistēmu jeb Usui Reiki Rioho, kas sastāvēja no iniciācijas jeb noskaņošanas, vingrinājumiem un Reiki principiem. Viņš cilvēcei atstāja rūpīgi izstrādātu, uz senām zināšanām balstītu dziedniecības sistēmu, kuru apgūt iespējams ikvienam.