REIKI DZIEDNIECĪBA MŪSDIENĀS

 


          Pasaulē oficiāli pastāv divi Reiki dziedniecības veidi - japāņu tradicionālais Reiki, kas balstās uz tā atklājēja Mikao Usui dotajām zināšanām, un vienkāršotais Rietumu Reiki. Vēl ar šo nosaukumu ir zināmi vairāk nekā 50 atvasinājumu  - tibetiešu, indiešu, medicīnas, meža u. c. 

          Uz Ameriku 40-tajos gados Reiki aizveda Havajo Takata, kas šo dziedniecības veidu iepazina ārstējoties Japānā Reiki meistara Čjuridzo Hajasi klīnikā. Viņa kļuva par Hajasi skolnieci, un pēc atgriešanās Amerikā pati sāka apmācīt skolniekus. Tā aizsākās vienkāršotā un ar dažādiem papildinājumiem izmainītā Reiki ceļš Rietumu pasaulē. Kopš tā laika  šī dziednieciskā sistēma ir „uzlabota” ar dažādiem dīvainiem rituāliem vai dziedināšanas prasmēm un pārveidota tās vēsture.

         Padomju Savienībā Rietumu Reiki iepazina tikai 1991. gadā, bet Latvijā – 1992. Pateicoties jauniem kontaktiem ar skolotājiem, kas bija apguvuši tradicionālo japāņu Reiki, 2000. gadā dziedniecisko sistēmu izdevās pilnveidot.

          Mūsdienās Reiki dziedniecība ir netradicionālās jeb holistiskās medicīnas metode, ar kuras palīdzību pasaulē sekmīgi tiek dziedināti daudzi cilvēki.  Amerikas slimnīcās ir izveidotas Reiki terapijas nodaļas, lai palīdzētu atveseļoties smagi slimiem pacientiem, Vācijā šis dziedniecības veids ir iekļauts apdrošināšanas polisē, Francijā Reiki dziedniekam  ir profesijas statuss, bet Latvijā sertificētie Reiki speciālisti (agrāk - dziednieki) ir pašnodarbinātas personas.

Skat. sadaļu "REIKI" - "Raksti par Reiki" - "Ko Ārsti Tev nestāsta".